kierbud.pl
 • Roboty budowlane

 •  fundamenty pod maszyny przemysłowe
 •  przebudowy obiektów budowlanych
 •  remonty, modernizacje
 •  naprawy nawierzchni
 •  przeglądy okresowe obiektów
       przemysłowych
 • Roboty instalacyjne

 •  kompleksowe podłączenia maszyn
 •  instalacje elektryczne
 •  instalacje pneumatyczne
 • Kontakt

 •   KIERBUD A. Poźniak
            ul. Małgorzaty 12
            42-600 Tarnowskie Góry
 •   692 443 172
 •   pozniak@kierbud.pl
 •   kierownik.budowy